M&A, czyli fuzje i przejęcia – co warto wiedzieć na ten temat?

Dzięki fuzjom oraz przejęciom przedsiębiorstwa mogą łączyć się w jeszcze silniejsze grupy, które mogą skuteczniej rywalizować ze swoją konkurencją rynkową. Zanim jednak dojdzie do takiego procesu, warto oszacować jego korzyści i ryzyka.

Czym jest M&A?

Pod angielskim pojęciem M&A kryje się określenie Mergers and Acquisitions, czyli fuzje (połączenia) oraz przejęcia.

Aktualnie na wielu rynkach świata dochodzi do regularnych fuzji oraz przejęć przedsiębiorstw. Wówczas jedne spółki nabywają inne lub też dochodzi do ich połączenia. Takie postępowanie niesie ze sobą szereg różnych korzyści, niemniej jednak może być również ryzykowne.

Jakie korzyści dają fuzje i przejęcia?

Wśród najważniejszych korzyści zapewnianych przez fuzje i przejęcia znajdują się przede wszystkim:

  • nowe źródła finansowania działalności,
  • dostęp do lepszego know-how – wiedzy i umiejętności,
  • dostęp do nowych rynków,
  • poszerzenie bazy kontrahentów.

W rezultacie możliwe jest zmniejszenie ryzyka działalności, a także skuteczniejsze konkurowanie na rynkach lokalnych oraz globalnych.

Jakie ryzyko niesie ze sobą M&A?

Warto jednak wskazać, że fuzje i przejęcia mogą powodować pewne ryzyko. W związku z tym, przed rozpoczęciem takich właśnie procedur konieczne jest oszacowanie, jakie są ich najważniejsze zalety oraz wady. Aby określić, czy M&A to korzystne posunięcie, przeprowadza się szereg odpowiednich analiz, które dotyczą między innymi spraw prawnych i podatkowych, finansowania, rynku oraz konkurencji.

Gdzie szukać pomocy przed fuzją lub przejęciem?

Fuzje i przejęcia zawsze powinny być realizowane przy pomocy specjalistów w tej właśnie dziedzinie. Kompleksowe usługi w tym właśnie zakresie zapewniają zewnętrzne agencje, które zajmują się realizacją wszystkich niezbędnych analiz oraz doradztwem przy umowach M&A.

Podsumowując, M&A, czyli połączenia oraz przejęcia spółek, to bardzo często korzystne rozwiązanie determinujące przyszłość biznesu. Zanim jednak podjęta zostanie ostateczna decyzja, konieczne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich korzyści oraz ryzyka.

Redakcja przekaz-jpk.pl