5 rzeczy, których nie wiesz o RODO

Odkąd 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski wydał rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, zarówno przed firmami jak i osobami fizycznymi stanęło nowe wyzwanie. Ochrona danych osobowych a RODO stało się tematem nr jeden w każdej dziedzinie gospodarki. Nie takie jednak RODO straszne jak go malują…

  1. RODO – to skrót od rozporządzenie o ochronie danych osobowych, z ang. General Data Protection Regulator. Każdy kraj przynależny do Unii Europejskiej musi dostosować swoje akty prawne w kwestii ochrona danych osobowych a RODO
  2. jest to rozporządzenie unijne, które zawiera przepisy o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego też tak ważnym jest zagadnienie ochrona danych osobowych a RODO. Przepisy te również obejmują swobodny przepływ danych osobowych.
  3. Nowe przepisy uchylają istniejące już wcześniej akty prawne regulujące swym zakresem temat ochrona danych osobowych a RODO. Wcześniej była to bowiem dyrektywa 95/46/WE, będąca ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  4. z założenia, nowa dyrektywa miała pomóc w pełnym zharmonizowaniu prawa z zakresu ochrona danych osobowych a RODO, stawiając na lepszą kontrolę przepływu danych i ograniczenie biurokracji. W praktyce jednak widać jak na dłoni, że tej biurokracji jest coraz więcej.
  5. Co ciekawe, nowe rozporządzenie regulujące zawiły temat jakim jest ochrona danych osobowych a RODO, nie musiało być specjalnie modyfikowane pod kątem dopasowania do obecnego ustawodawstwa. Ministerstwo Cyfryzacji zmieniło jedynie urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Ochrona danych osobowych a RODO nie jest prostym zagadnieniem, jednak są już na rynku firmy i kancelarie prawnicze, które specjalizując się w tym zagadnieniu, bez problemu wdrożą zmiany do każdej firmy. Zastanawiając się więc nad sposobem wprowadzenia zmian pod kątem ochrona danych osobowych a RODO, warto wziąć pod uwagę konsultacje ze specjalistami. Taki krok zawsze się opłaca.

Redakcja przekaz-jpk.pl