Podsumowanie

Aby dokonać wysyłki pliku z ewidencjami zakupu i sprzedaży VAT do systemu Ministerstwa Finansów, zainstalowano, a następnie uruchomiono program ‘Przekaz JPK’ z następującymi parametrami:

“C:\Anzasoft\Przekaz JPK\pjpk.exe” -P “C:\Dokumenty\firma_14\vat\2016_07”

parametr -P oznacza, że wysyłka ma zostać dokonana do produkcyjnego serwera JPK.

W celu przetestowania integracji programu księgowego z przekazem, należy korzystać z analogicznej opcji ‘-T’ wysyłającej dane do serwera testowego. Wysyłanie nieprawdziwych danych do serwera produkcyjnego Ministerstwa Finansów może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla właściciela certyfikatu.

W programie księgowym należy dokonać weryfikacji wysyłanych danych przed wygenerowaniem XML. System Ministerstwa Finansów nie przyjmie danych niekompletnych, w których np. brak jest poczty lub powiatu w adresie firmy, czy też wszystkich wymaganych kwot i niekompletną wysyłkę trzeba będzie powtórzyć.

Dane dotyczące rezultatów wysyłki są zapisywane w pliku ‘Dokument.ini’ – program wywołujący przekaz może z nich skorzystać w celu np. rejestracji rezultatów wysyłki w swoim rejestrze. Po zakończeniu działania, program przekazu zapisuje w rejestrze Windows w kluczu “HKEY_CURRENT_USER\Software\PrzekazJPK” i pozycji “ProgramZamkniety” wartosc “1”. Ustawiajac ta wartosc na np. “0” przed uruchomieniem programu można monitorowac zakonczenie jego działania. Szczegóły dotyczące zawartości pliku ‘Dokument.ini’ oraz foldera roboczego przed i po wysyłce zostały opisane w Instrukcji obsługi.

Po dokonaniu wysyłki, serwer zwraca  informację o wstępnym przetworzeniu deklaracji (np. kod 120, 301, lub 302), a następnie, po kilku godzinach, możliwe jest odebranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) z kodem 200 (Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie). Odebranie UPO z kodem 200 oznacza, że dokument został złożony i że technicznie ma prawidłową zawartość.

Odebrania UPO dokonuje sam użytkownik – w tym celu należy ponownie uruchomić program przekazu z tymi samymi parametrami co przy wysyłce (tzn. “C:\Anzasoft\Przekaz JPK\pjpk.exe” -P “C:\Dokumenty\firma_14\vat\2017_01”), a następnie wybrać przycisk ‘Odbierz UPO’.

Odebranie UPO, do końca lipca 2016, było również możliwe, chociaż mniej wygodne, bezpośrednio z odpowiedniej strony internetowej Ministerstwa Finansów: produkcyjnej e-dokumenty.mf.gov.pl, lub testowej test-e-dokumenty.mf.gov.pl. W tym celu należało otworzyć odpowiednią stronę internetową, a następnie po wyborze usługi /api/Storage/Status/{referenceNumber} wprowadzić numer referencyjny w pole ‘referenceNumber’. Numer referencyjny można skopiować do schowka Windows na ekranie ‘Przekaz JPK – Przeglądanie’, zakładka ‘Inicjacja Przekazu’, wykorzystując przycisk ’Skopiuj Numer Referencyjny do Schowka’. Ta możliwość nadal istnieje, jednak już tylko na stronie testowej (test-e-dokumenty.mf.gov.pl).

Po odebraniu UPO, każde ponowne uruchomienie przekazu z tymi samymi parametrami (tzn. “C:\Anzasoft\Przekaz JPK\pjpk.exe” -P “C:\Dokumenty\firma_14\vat\2016_07”) otworzy ekran przeglądania rezultatów wysyłki (UPO).

Comments are closed.