Folder roboczy i DOKUMENT.INI

Każdy folder roboczy zawiera początkowo dwa plik (zakodowane w UTF-8 lub ANSI):

  • ‘Dokument.ini’ – plik zawierający wszelkie informacje dotyczące przebiegu wysyłki, oraz
  • ‘JPK_XXX_YYYY-MM-01.xml’ – plik zawierający dokument zapisaną w odpowiednim formacie zgodnie ze specyfikacja Ministerstwa Finansów – ciąg znaków ‘XXX’ określa rodzaj zawartych w pliku danych (np. ‘JPK_VAT_2016-07-01.xml’), ‘YYYY’ i ‘MM’ określają rok i miesiąc, którego dotyczą wysyłane dane. W przypadku zakodowania pliku w ANSI, nazwa pliku musi mieć dodatkowe rozszerzenie ‘.ansi’ (‘JPK_XXX_YYYY-MM-01.xml.ansi’).

Program sterujący może w folderze roboczym utworzyć również dowolne inne pliki dla swoich potrzeb. W opisywanym przykładzie, foldery zostały zorganizowane następująco:

<folder główny z ID firmy>\vat\

     <folder roboczy za miesiąc ‘2016-07-01’>
          ‘Dokument.ini’
‘JPK_VAT_2016-07-01.xml’
     <folder roboczy za miesiąc ‘2016-08-01’>
          ‘Dokument.ini’
‘JPK_VAT_2016-08-01.xml’
     …

Początkowa zawartość pliku ‘Dokument.ini’ w przypadku pliku JPK zakodowanego w UTF-8 może być następująca (przykładowe pliki ‘Dokument.ini’ są dostępne w podfolderach ‘przyklad_utf-8’, oraz ‘przyklad_ansi’ po zainstalowaniu programu):

<poczatek pliku ‘dokument.ini’ od nastepnej linii>

; Dodatkowe informacje dotyczace dokumentu
[PrzekazJPKPliki]
PlikXMLNazwa=JPK_VAT_2016-07-01.xml

[PrzekazJPKOpcje]
WRamachKontroli=0

[PrzekazJPK]

[PrzekazJPKTest]

[OpisZlozonegoPodpisu]

[WydrukDrukarka]

[WydrukAcrobat]
<koniec pliku ‘dokument.ini’ w poprzedniej linii>

Początkowa zawartość pliku ‘Dokument.ini’ w przypadku pliku JPK zakodowanego w ANSI może być następująca:

<poczatek pliku ‘dokument.ini’ od nastepnej linii>

; Dodatkowe informacje dotyczace dokumentu

[PrzekazJPKPliki]
PlikXMLNazwaZakodowany=JPK_VAT_2016-07-01.xml.ansi
PlikXMLNazwa=JPK_VAT_2016-07-01.xml

[PrzekazJPKOpcje]
WRamachKontroli=0

[PrzekazJPK]

[PrzekazJPKTest]

[OpisZlozonegoPodpisu]

[WydrukDrukarka]

[WydrukAcrobat]
<koniec pliku ‘dokument.ini’ w poprzedniej linii>

Pozycja PlikXMLNazwa zawiera nazwę pliku zakodowanego w UTF-8, która musi być zgodna ze specyfikacją. Pozycja PlikXMLNazwaZakodowany zawiera nazwę pliku zakodowanego w ANSI, jeżeli taki plik jest wykorzystywany. Pozycja WRamachKontroli, jeżeli jest ustawiona na ‘1’ oznacza, że jednolity plik kontrolny jest wysyłany w ramach kontroli, ‘ad hoc’, nie cyklicznie. Pozostałe pozycje są ustawiane przez program przekazu w trakcie realizacji wysyłki. W pliku ‘Dokument.ini’ można zmienić jedynie pozycje zawierające nazwy pliku PlikXMLNazwa i PlikXMLNazwaZakodowany, oraz pozycje WRamachKontroli.

Czytaj dalej…

Comments are closed.