Rezultaty wysyłki – XML zawierający UPO

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przekazywane w formacie XML:

XML zawierający UPO
XML zawierający UPO

Comments are closed.