Opcje połączenia

Dodatkowy ekran opcji połączenia umożliwia podanie parametrów serwera proxy, jeżeli połączenie z internetem nie jest bezpośrednie:

Opcje połączenia
Opcje połączenia

Comments are closed.