Dokument

Przed wysłaniem, zawartość dokumentu z jednolitym plikiem kontrolnym zostaje wyświetlona na ekranie – użytkownik potwierdza wysyłkę pliku wybierając przycisk [Dalej]:

Dokument jednolity plik kontrolny
Dokument z jednolitym plikiem kontrolnym

Comments are closed.