Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy Przekaz JPK?

Przekaz JPK służy do wysyłki dokumentów do systemu JPK, oraz odebrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Po wywołaniu, z prawidłowo przygotowanym folderem roboczym, program podpisuje wysyłkę pliku JPK wybranym certyfikatem kwalifikowanym i wysyła dane do systemu JPK (testowego lub produkcyjjnego, w zależności od wywołania), odbierając jednocześnie wstępne potwierdzenie odbioru, a następnie UPO. Rezultaty przekazu są rejestrowane w plikach tekstowych, zgodnie z opisem w sekcji Wdrożenie, oraz w Instrukcji obsługi.

Dlaczego mój program antywirusowy blokuje lub usuwa Przekaz JPK?

Program Przekaz JPK nie zawiera żadnych wirusów ani jakiegokolwiek spyware. Program jest podpisany cyfrowo, więc nie może ulec żadnej modyfikacji po udostępnieniu do pobrania. Przed udostępnieniem do pobrania jest skanowany aktualizowanym na bieżąco programem antywirusowym Norton Security. Jeśli program antywirusowy blokuje lub usuwa Przekaz JPK, to oznacza, że jest to tzw. ‘false positive’, na wszelki wypadek, być może z uwagi na obecność w programie sporej liczby funkcji komunikacyjnych. W takiej sytuacji należy Przekaz JPK przeskanować antywirusem bezpośrednio – wtedy nie powinien nic pokazać, a następnie, jeżeli antywirus nic nie pokaże i dalej będzie chciał Przekaz JPK usunąć, wskazać antywirusowi Przekaz JPK jako wyjątek. Zawsze można skorzystać np. z darmowego skanu www.virustotal.com – np. wynik 3/53 wersji 1.02 Przekazu JPK oznacza, że na 53 antywirusy, 3 znalazły ‘wirusa’, a 50 nic nie znalazło, w tym takie marki jak AVG, Avast, BitDefender, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Panda, Symantec. To oznacza, że można z pełnym spokojem korzystać z Przekazu JPK.

Czy producent komponentu udziela wsparcia użytkownikom?

Udzielamy wsparcia producentom oprogramowania księgowego integrującym komponent ze swoimi produktami – w przypadku pytań, prosimy o e-mail na adres: azaleski@anzasoft.pl. Nie udzielamy wsparcia użytkownikom tych produktów, wykorzystującym darmowy Przekaz JPK. Obecnie każdy dostępny na rynku i prawidłowo zainstalowany certyfikat umożliwi Przekazowi JPK podpis i wysyłkę dokumentu, o ile system JPK nie ma przerwy w działaniu. W przypadku przerwy w działaniu systemu JPK, informacji należy szukać na stronach Ministerstwa Finansów.

W przypadku prostego błędu użytkownika, np. źle włożona karta lub wtyczka do portu USB, czy nieaktualny certyfikat, program poinformuje o błędzie. Na pewno warto wymagać od użytkownika inicjalnej wysyłki do testowego serwera JPK (uruchomienie bez parametrów) – to najlepiej testuje całą infrastrukturę. Zawartości plików JPK program aktualnie nie weryfikuje – trzeba wszystko przygotować zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa Finansów. Wybrane przykładowe pliki JPK są na stronie Wdrożenie.

Jeżeli Przekaz JPK nie działa prawidłowo:

1. w pierwszej kolejności należy komponent zaktualizować do najnowszej wersji.

2. w drugiej kolejności należy uruchomić Przekaz JPK w trybie testowym (uruchomienie bez żadnego parametru), w którym testowy dokument jest wysyłany do serwera testowego i sprawdzić, czy system testowy również zwraca błąd. Jeżeli system testowy zwraca błąd, wówczas prosimy o opis przypadku i e-mail na adres: azaleski@anzasoft.pl. Jeżeli test przekazu jest pomyślny (kod 200), wtedy przyczyna problemu leży po stronie producenta programu księgowego, lub użytkownika, najprawdopodobniej plik JPK nie został przygotowany prawidłowo, plik ten należy wtedy po prostu poprawić – przykładowe pliki będą sukcesywnie umieszczane w sekcji Wdrożenie, nie analizujemy plików JPK użytkowników.

Kiedy komponentu nie należy aktualizować?

Nie ma potrzeby aktualizacji Przekazu JPK w przypadku zmiany zawartości samych plików JPK, np. w przypadku zmian w specyfikacji. Tych zmian musi dokonać producent programu księgowego, lub innej aplikacji wykorzystującej przekaz, w swoim programie. Przekaz JPK tylko podpisuje i wysyła gotowe dokumenty, w aktualnej wersji nie weryfikuje merytorycznej zawartości dokumentów.

Kiedy komponent należy zaktualizować?

Z drugiej jednak strony, gdy do komponentu dodawane są nowe funkcje, aktualizacja może być konieczna, tak więc w takiej sytuacji, po sprawdzeniu strony Najnowsze zmiany, przed wysyłką dokumentów, może mieć sens zaktualizowanie komponentu.

Kto jest producentem komponentu?

Producentem komponentu Przekaz JPK jest firma Anzasoft. Komponent został udostępniony do pobrania i darmowego wykorzystania w programach innych producentów od lipca 2016.

Comments are closed.