Dystrybucja i licencjonowanie Przekazu JPK Komponent

Przekaz JPK Komponent może być dystrybuowany na dwa sposoby:

1. Razem z oprogramowaniem, które wykorzystuje przekaz. W takiej sytuacji instalator oprogramowania może sam uruchomić plik instalatora Przekazu JPK Komponent (np. w wersji 1.05 jest to plik ‘pjpk105.exe’) lub dać użytkownikowi taką opcję. Przekaz JPK Komponent może również zainstalować niezależny instalator, kopiując odpowiednie pliki do foldera instalacji oraz rejestrując wskazane biblioteki – szczegóły opisano w Instrukcji obsługi.

2. Poprzez podanie użytkownikowi linka do strony pobrań Przekazu JPK Komponent: https://www.przekaz-jpk.pl/do-pobrania/ lub poprzez podanie bezpośredniego linka do pobrania instalatora, np.: https://www.przekaz-jpk.pl/ftp/pjpk105.exe

Treść akceptowanej przez użytkownika w trakcie normalnej instalacji umowy licencyjnej została przedstawiona poniżej:

Ten dokument jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na instalację programu ‘Przekaz JPK Komponent’ na warunkach wymienionych poniżej:

1. Zgodę uważa się za wyrażoną z chwilą zainstalowania programu ‘Przekaz JPK Komponent’, zwanego dalej Programem. Stronami są: firma Anzasoft – Andrzej Załęski i każda osoba, która weszła w posiadanie Programu w jakikolwiek sposób, zwana dalej Użytkownikiem. Przyjmuje się, że Użytkownik przyjmuje niniejsze warunki z chwilą zainstalowania Programu.

2. Anzasoft – Andrzej Załęski jest jedynym właścicielem praw autorskich do Programu, z zastrzeżeniem, że razem z Programem są dystrybuowane również licencjonowane biblioteki DLL innych producentów.

3. Anzasoft – Andrzej Załęski wyraża zgodę na użytkowanie Programu przez Użytkownika na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych i bez żadnych ograniczeń czasowych.

4. Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby Program działał właściwie w każdej sytuacji, Anzasoft – Andrzej Załęski nie gwarantuje w jakimkolwiek stopniu poprawności lub przydatności Programu i nie odpowiada w szczególności za straty związane z posiadaniem, używaniem bądź korzystaniem z Programu, jak również za błędy w Programie lub dołączonych do niego danych. Całkowita odpowiedzialność Anzasoft – Andrzej Załęski z tytułu jakichkolwiek wad Programu, odpowiedzialności cywilnej lub innych tytułów ograniczona jest kwotą 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Użytkownik nie będzie domagał się od Anzasoft – Andrzej Załęski odszkodowania bądź innych płatności lub innych działań z jakiegokolwiek tytułu i przyjmuje na siebie całe ryzyko, odpowiedzialność i koszty wynikające z posiadania, używania bądź korzystania z Programu.

5. Anzasoft – Andrzej Załęski umożliwia Użytkownikowi dokonywanie uaktualnień Programu, jednak nie gwarantuje dostępności ani żadnej częstotliwości tej usługi. Całkowita odpowiedzialność, koszty i ryzyko z tytułu używania uaktualnień obciążąją Użytkownika. Możliwość dokonywania uaktualnień może zostać zaprzestana w każdej chwili.

Comments are closed.