Przykładowy plik Magazyn

Przykładowy plik XML z magazynem (początek zawartości pliku od ‘<?xml’ koniec na ‘</JPK>’ – bezpośredni link do pliku w wersji XML: https://www.przekaz-jpk.pl/attachments/File/JPK_MAG_2016-07-01.xml , w wersji tekstowej, w pliku TXT: https://www.przekaz-jpk.pl/attachments/File/JPK_MAG_2016-07-01.txt):

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<JPK xmlns=”http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/” xmlns:etd=”http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/ Schemat_JPK_MAG(1)_v1-0.xsd”>
      <Naglowek>
            <KodFormularza kodSystemowy=”JPK_MAG (1)” wersjaSchemy=”1-0″>JPK_MAG</KodFormularza>
            <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
            <CelZlozenia>1</CelZlozenia>
            <DataWytworzeniaJPK>2016-08-10T13:56:02</DataWytworzeniaJPK>
            <DataOd>2016-08-01</DataOd>
            <DataDo>2016-08-31</DataDo>
            <DomyslnyKodWaluty>PLN</DomyslnyKodWaluty>
            <KodUrzedu>3023</KodUrzedu>
      </Naglowek>
      <Podmiot1>
            <IdentyfikatorPodmiotu>
                  <etd:NIP>1111111111</etd:NIP>
                  <etd:PelnaNazwa>PEŁNA NAZWA FIRMY</etd:PelnaNazwa>
                  <etd:REGON>222222222</etd:REGON>
            </IdentyfikatorPodmiotu>
            <AdresPodmiotu>
                  <etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
                  <etd:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</etd:Wojewodztwo>
                  <etd:Powiat>WARSZAWA</etd:Powiat>
                  <etd:Gmina>WARSZAWA</etd:Gmina>
                  <etd:Ulica>PUŁAWSKA</etd:Ulica>
                  <etd:NrDomu>1</etd:NrDomu>
                  <etd:NrLokalu>2</etd:NrLokalu>
                  <etd:Miejscowosc>WARSZAWA</etd:Miejscowosc>
                  <etd:KodPocztowy>01-001</etd:KodPocztowy>
                  <etd:Poczta>WARSZAWA</etd:Poczta>
            </AdresPodmiotu>
      </Podmiot1>
      <Magazyn>11N</Magazyn>
      <PZ>
            <PZWartosc>
                  <NumerPZ>1163786</NumerPZ>
                  <DataPZ>2016-05-04</DataPZ>
                  <WartoscPZ>11.27</WartoscPZ>
                  <DataOtrzymaniaPZ>2016-07-05</DataOtrzymaniaPZ>
                  <Dostawca>DOSTAWCA1</Dostawca>
                  <NumerFaPZ>104852834</NumerFaPZ>
            </PZWartosc>
            <PZWiersz>
                  <Numer2PZ>1163786</Numer2PZ>
                  <KodTowaruPZ>KOD33</KodTowaruPZ>
                  <NazwaTowaruPZ>NAZWA TOWARU 1</NazwaTowaruPZ>
                  <IloscPrzyjetaPZ>1</IloscPrzyjetaPZ>
                  <JednostkaMiaryPZ>KPL</JednostkaMiaryPZ>
                  <CenaJednPZ>11.27</CenaJednPZ>
                  <WartoscPozycjiPZ>11.27</WartoscPozycjiPZ>
            </PZWiersz>
            <PZCtrl>
                  <LiczbaPZ>1</LiczbaPZ>
                  <SumaPZ>11.27</SumaPZ>
            </PZCtrl>
      </PZ>
      <WZ>
            <WZWartosc>
                  <NumerWZ>0005197125</NumerWZ>
                  <DataWZ>2016-05-19</DataWZ>
                  <WartoscWZ>-8.15</WartoscWZ>
                  <DataWydaniaWZ>2016-05-19</DataWydaniaWZ>
                  <OdbiorcaWZ>Kontrahent Nazwa 2</OdbiorcaWZ>
                  <NumerFaWZ>167009030</NumerFaWZ>
                  <DataFaWZ>2016-05-19</DataFaWZ>
            </WZWartosc>
            <WZWiersz>
                  <Numer2WZ>0005197125</Numer2WZ>
                  <KodTowaruWZ>KOD11</KodTowaruWZ>
                  <NazwaTowaruWZ>NAZWA TOWARU 2</NazwaTowaruWZ>
                  <IloscWydanaWZ>-1</IloscWydanaWZ>
                  <JednostkaMiaryWZ>SZT</JednostkaMiaryWZ>
                  <CenaJednWZ>8.15</CenaJednWZ>
                  <WartoscPozycjiWZ>-8.15</WartoscPozycjiWZ>
            </WZWiersz>
            <WZCtrl>
                  <LiczbaWZ>1</LiczbaWZ>
                  <SumaWZ>-8.15</SumaWZ>
            </WZCtrl>
      </WZ>
      <RW>
            <RWWartosc>
                  <NumerRW>41:0001804473</NumerRW>
                  <DataRW>2016-05-05</DataRW>
                  <WartoscRW>-2.02</WartoscRW>
                  <DataWydaniaRW>2016-05-05</DataWydaniaRW>
            </RWWartosc>
            <RWWiersz>
                  <Numer2RW>41:0001804473</Numer2RW>
                  <KodTowaruRW>KOD543</KodTowaruRW>
                  <NazwaTowaruRW>NAZWA TOWARU 3</NazwaTowaruRW>
                  <IloscWydanaRW>-1</IloscWydanaRW>
                  <JednostkaMiaryRW>SZT</JednostkaMiaryRW>
                  <CenaJednRW>2.02</CenaJednRW>
                  <WartoscPozycjiRW>-2.02</WartoscPozycjiRW>
            </RWWiersz>
            <RWCtrl>
                  <LiczbaRW>1</LiczbaRW>
                  <SumaRW>-2.02</SumaRW>
            </RWCtrl>
      </RW>
      <MM>
            <MMWartosc>
                  <NumerMM>0001629285</NumerMM>
                  <DataMM>2016-05-31</DataMM>
                  <WartoscMM>-1.12</WartoscMM>
                  <DataWydaniaMM>2016-05-31</DataWydaniaMM>
                  <SkadMM>11N</SkadMM>
                  <DokadMM>15P</DokadMM>
            </MMWartosc>
            <MMWiersz>
                  <Numer2MM>0001629285</Numer2MM>
                  <KodTowaruMM>KOD2</KodTowaruMM>
                  <NazwaTowaruMM>NAZWA TOWARU 4</NazwaTowaruMM>
                  <IloscWydanaMM>-1</IloscWydanaMM>
                  <JednostkaMiaryMM>SZT</JednostkaMiaryMM>
                  <CenaJednMM>1.12</CenaJednMM>
                  <WartoscPozycjiMM>-1.12</WartoscPozycjiMM>
            </MMWiersz>
            <MMCtrl>
                  <LiczbaMM>1</LiczbaMM>
                  <SumaMM>-1.12</SumaMM>
            </MMCtrl>
      </MM>
</JPK>

Comments are closed.