Przykładowy plik Księgi Rachunkowe

Przykładowy plik XML z księgami rachunkowymi (początek zawartości pliku od ‘<?xml’ koniec na ‘</JPK>’ – bezpośredni link do pliku w wersji XML: https://www.przekaz-jpk.pl/attachments/File/JPK_KR_2016-07-01.xml , w wersji tekstowej, w pliku TXT: https://www.przekaz-jpk.pl/attachments/File/JPK_KR_2016-07-01.txt):

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<JPK
    xmlns=”http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/”
    xmlns:etd=”http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/”>
    <Naglowek>
        <KodFormularza kodSystemowy=”JPK_KR (1)” wersjaSchemy=”1-0″>JPK_KR</KodFormularza>
        <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
        <CelZlozenia>1</CelZlozenia>
        <DataWytworzeniaJPK>2016-06-14T15:24:51</DataWytworzeniaJPK>
        <DataOd>2017-01-01</DataOd>
        <DataDo>2017-01-31</DataDo>
        <DomyslnyKodWaluty>PLN</DomyslnyKodWaluty>
        <KodUrzedu>0402</KodUrzedu>
    </Naglowek>
      <Podmiot1>
         <IdentyfikatorPodmiotu>
            <etd:NIP>1111111111</etd:NIP>
            <etd:PelnaNazwa>PEŁNA NAZWA FIRMY</etd:PelnaNazwa>
            <etd:REGON>222222222</etd:REGON>
         </IdentyfikatorPodmiotu>
         <AdresPodmiotu>
            <etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
            <etd:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</etd:Wojewodztwo>
            <etd:Powiat>WARSZAWA</etd:Powiat>
            <etd:Gmina>WARSZAWA</etd:Gmina>
            <etd:Ulica>ŚWIDERSKA</etd:Ulica>
            <etd:NrDomu>1</etd:NrDomu>
            <etd:NrLokalu>2</etd:NrLokalu>
            <etd:Miejscowosc>WARSZAWA</etd:Miejscowosc>
            <etd:KodPocztowy>01-001</etd:KodPocztowy>
            <etd:Poczta>WARSZAWA</etd:Poczta>
         </AdresPodmiotu>
      </Podmiot1>
    <ZOiS typ=”G”>
        <KodKonta>231</KodKonta>
        <OpisKonta>Koszty wynagrodzeń</OpisKonta>
        <TypKonta>TypKonta1</TypKonta>
        <KodZespolu>KodZespolu1</KodZespolu>
        <OpisZespolu>OpisZespolu1</OpisZespolu>
        <KodKategorii>KodKategorii1</KodKategorii>
        <OpisKategorii>OpisKategorii1</OpisKategorii>
        <KodPodkategorii>KodPodkategorii1</KodPodkategorii>
        <OpisPodkategorii>OpisPodkategorii1</OpisPodkategorii>
        <BilansOtwarciaWinien>10.01</BilansOtwarciaWinien>
        <BilansOtwarciaMa>10.01</BilansOtwarciaMa>
        <ObrotyWinien>20.12</ObrotyWinien>
        <ObrotyMa>20.12</ObrotyMa>
        <ObrotyWinienNarast>20.12</ObrotyWinienNarast>
        <ObrotyMaNarast>20.12</ObrotyMaNarast>
        <SaldoWinien>15.15</SaldoWinien>
        <SaldoMa>15.15</SaldoMa>
    </ZOiS>
    <Dziennik typ=”G”>
        <LpZapisuDziennika>1</LpZapisuDziennika>
        <NrZapisuDziennika>NumerZapisu1</NrZapisuDziennika>
        <OpisDziennika>Opis Dziennika</OpisDziennika>
        <NrDowoduKsiegowego>NRDOWODU1</NrDowoduKsiegowego>
        <RodzajDowodu>FVAT</RodzajDowodu>
        <DataOperacji>2017-01-01</DataOperacji>
        <DataDowodu>2017-01-01</DataDowodu>
        <DataKsiegowania>2017-01-05</DataKsiegowania>
        <KodOperatora>ANDRZEJ</KodOperatora>
        <OpisOperacji>Opis operacji 1</OpisOperacji>
        <DziennikKwotaOperacji>5.05</DziennikKwotaOperacji>
    </Dziennik>
    <DziennikCtrl>
        <LiczbaWierszyDziennika>1</LiczbaWierszyDziennika>
        <SumaKwotOperacji>5.05</SumaKwotOperacji>
    </DziennikCtrl>
    <KontoZapis typ=”G”>
        <LpZapisu>1</LpZapisu>
        <NrZapisu>NrZapisu1</NrZapisu>
        <KodKontaWinien>227</KodKontaWinien>
        <KwotaWinien>6.06</KwotaWinien>
        <KwotaWinienWaluta>6.06</KwotaWinienWaluta>
        <KodWalutyWinien>PLN</KodWalutyWinien>
        <OpisZapisuWinien>Opis zapisu Winien</OpisZapisuWinien>
        <KodKontaMa>231</KodKontaMa>
        <KwotaMa>6.06</KwotaMa>
        <KwotaMaWaluta>6.06</KwotaMaWaluta>
        <KodWalutyMa>PLN</KodWalutyMa>
        <OpisZapisuMa>Opis zapisu Ma</OpisZapisuMa>
    </KontoZapis>
    <KontoZapisCtrl>
        <LiczbaWierszyKontoZapisj>1</LiczbaWierszyKontoZapisj>
        <SumaWinien>6.06</SumaWinien>
        <SumaMa>6.06</SumaMa>
    </KontoZapisCtrl>
</JPK>

Comments are closed.